Prowadzenie franczyzy w małym mieście wiąże się z określonymi wymogami. Decydują one o tym, czy dana osoba uzyska uprawnienia do założenia określonej działalności gospodarczej.

Bardzo często rozpatrywaną kwestią jest to, czy pomysł na biznes w małym mieście może być zrealizowany w Polsce przez obcokrajowca. Warto zapoznać się w tej kwestii z indywidualnymi wymogami sieci franczyzowych.

Otwarcie franczyzy w małym mieście przez obcokrajowca – czas

Jeśli chodzi o czas, w którym obcokrajowiec może zrealizować swój pomysł na biznes w małym mieście, którym jest franczyza, przy przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji nie jest on dłuższy niż momencie, gdy sklep otwiera polski obywatel. Konieczne jest m.in. pozytywne przejście procesu rekrutacji i szkoleń, bez względu na to, jaki sklep otwiera się w małym mieście.

Franczyza w małym mieście dla obcokrajowca w Polsce – wymogi formalne

Jak otworzyć sklep franczyzowy, gdy jest się obcokrajowcem? Wymogi w stosunku do takich kandydatów na osobę prowadzącą franczyzę w małym mieście nie są bardzo skomplikowane. Łatwiejszy start w biznes mają obywatele Unii Europejskiej, USA, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego zaliczana jest Norwegia, Islandia i Liechtenstein). W stosunku do cudzoziemców, pochodzących spoza tych obszarów (a więc np. z Ukrainy lub Białorusi), do założenia sklepu franczyzy w małym mieście konieczne jest dodatkowo okazanie tytułu pobytowego. Jest nim np.:

– zezwolenie na pobyt stały

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE

– zezwolenie na pobyt czasowy

– ważna Karta Polaka z wizą oraz wnioskiem o wydanie karty pobytu

Na franczyzobiorcę, który nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na to, jaki sklep otwiera w małym mieście, może być również nałożony obowiązek uzyskania poręczenia przez jedną lub dwie osoby oraz wpłata kaucji. Osobną kwestią jest umiejętność posługiwania się przez franczyzobiorcę językiem polskim. Podejście w tej kwestii różni się w zależności od franczyzodawcy, ale zazwyczaj kryteria są niezwykle przejrzyste. Nie trzeba więc się martwić o to, jak otworzyć sklep franczyzy.

Franczyza w małym mieście dla obcokrajowca – wymogi językowe w praktyce

Bez względu na to, jaki sklep otwiera się w małym mieście, przy franczyzie w Polsce potrzebna jest komunikatywna znajomość języka polskiego pozwalająca na swobodną obsługę klientów oraz prowadzenie biznesu. W sieci Żabka wymagane jest uzyskanie certyfikacji językowej na poziomie co najmniej poziomem B2. O podjęciu decyzji, czy dany obcokrajowiec może prowadzić sklep franczyzy w małym mieście, wpływ ma czy rozumie on poszczególne elementy oferty sieci, zapisy umowy oraz przyswaja wiedzę ze szkolenia praktycznego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here